Hvis du generes af katte, så tag den gode dialog med dens ejer.

Uønskede katte må jages væk

Ja - du må gerne gribe vandslangen eller en vandpistol i forsøget på at skræmme naboens kat væk fra din have.

Mange husejere føler sig generet af en kat fra nabolaget. Kattens Værn modtager dagligt opkald om klager over katte pga. alt fra kattepoter i blomsterbedet og kattelort i børnenes sandkasse til ridser i kølerhjelmen og fisk, som jages i havedammen.

Ifølge Mark- og vejfredsloven er din nabo, på trods af kattens strejfende natur, forpligtet til at holde den på sin egen grund. Du er derfor i din gode ret til at jage uønskede katte væk.

Derfor er vand effektivt mod katte

Langt de fleste katte er bange for vand. Det kan derfor være et effektivt middel at sprøjte efter den med fx vandslangen. Katten kan blive så forskrækket, at den holder sig fra at besøge din have en anden gang.

Du kan også have held med at hamre 2 grydelåg hårdt sammen i nærheden af katten. Det kan give den et effektfuldt chok.

DET SIGER MARK- OG VEJFREDSLOVEN

§ 1. ”Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget.” (...).”

§ 3. Kommer et husdyr uden hjemmel ind på anden mands grund, skal dyrets besidder erstatte den skade, dyret forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden. (...).”

§ 13. Når husdyr, der er til væsentlig gene, uden hjemmel færdes løse på fremmed grund, kan besidderen straffes med bøde. Stk. 2. For dræbte eller beskadigede dyr skal der ikke betales bøde.

§ 14. Stk. 3. Nedskydning eller anden direkte på drab af katte og tamkaniner sigtende fremgangsmåde må ikke foretages, medmindre dyret angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.

Kilde: Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred

Må du skyde eller aflive katten?

Mark- og vejfredsloven giver dig ret til på en ’forsvarlig måde’ at fjerne naboens kat fra din grund. Du må dog hverken skyde eller aflive katten. Der er dog én undtagelse fra loven: Hvis katten angriber andre husdyr, eller der er overhængende fare for, at det vil angribe personer eller ejendom, må du aflive den uden forudgående advarsel. 

Klager over strejfende katte på din grund skal rettes til politiet, som kan sende en bøde til kattens ejer eller kræve, at katten skal holdes inde eller i løbegård.

Snak med din nabo om problemet

Inden du kontakter politiet eller skrider til yderligheder, anbefaler Kattens Værn, at du går i dialog med katteejeren for at få løst problemet.

Da det er ejerens ansvar at holde katten fra din grund og erstatte evt. skader, som katten forvolder, bør det være i din nabos interesse at finde en løsning.

Kattejammer, lugtgener fra dominerende hankattes afføring og strinten, slagsmål og uønskede killinger kan man ofte komme til livs ved, at katten –- uanset om det er en han- eller hunkat - bliver neutraliseret.

Hvad kan du ellers gøre for at holde naboens kat væk?

Du kan gøre en række ting for, at gøre din have uinteressant for katten. Det samme kan kattens ejer.

Katten bruger blomsterbed eller sandkasse som kattebakke

Din nabo bør sørge for altid at have et friskgravet jordstykke i haven, evt. med lidt kattegrus blandet i jorden. Det øger chancerne for, at katten ikke strejfer omkring og besørger sig.

Du kan selv minimere problemet ved at dække sandkassen til med låg eller net samt afprøve et af disse tips, som skulle kunne holde katte fra blomsterbedet:

  • Strø indholdet af brugte teposer omkring bedet. Katte kan ikke lide stærke lugte. Derfor kan dufte af fx citrus, pebermynte og eukalyptus afskrække katten.
  • Vand omkring bedet med et afkog af rosmarin og timian. Hjortetaksolie er også et effektivt middel. Det lugter dog forfærdeligt.
  • Plant ”Gå væk kat”. På planteskoler kan du købe planten Coleus Canina - også kaldet ”Gå væk kat” eller ”Scardy cat”. Den skræmmer nogle katte væk.
  • Strø Kakao-Flis – et jordforbedringsprodukt, der består af lette, sprøde skaller fra kakaobønner - i havens bede. Ifølge Kattens Værn har flere haft held med at holde katte væk ved at strø Kakao-Flis i havens bede.
  • Dryp bentjære på steder, hvor du vil holde katten væk. Bentjære, som kan købes på apoteket, anvendes bl.a. i landbruget til at holde fluer og insekter væk fra heste. Vær dog opmærksom på, at det også virker afskrækkende på bl.a. hunde og i øvrigt lugter meget stærkt.

Katten jager fugle og fisk

Fugle: Hæng fuglehuse og foderbræt så højt, at katten ikke kan nå derop.

Fiskedam: Prøve de samme metoder som ved blomsterbedet. Ellers sørg for, at jorden omkring dammen er våd og sumpet. De færreste katte kan lide at gå og stå på en smattet jordbund.

Katten sætter sig på bilen

En varm motorhjelm er et yndet hvilested for katte.

Beskyt din bil ved at dække køleren til med et kraftigt tæppe eller et stykke plastik. Jag aldrig katten ned af bilen, en skræmt kat sætter kløerne i– og kan lave ridser i lakken på bilen.

Katten lægger sig i havemøblernes hynder

Kan katten ikke komme ind hos sig selv i løbet af dagen, når den skal sove, er der risiko for, at den finder vej til dine havemøbler.

Sæt en kattelem i yderdøren, så katten har adgang til huset på alle tider af døgnet.

Læg stanniol på dine hynder i en periode. Mange katte kan ikke lide den knitrende lyd og søger et andet sted hen.

Del siden