Privatlivspolitik

Grundejerlauget Egerishave

23. januar 2020

Dataansvar.

 

Grundejerlauget Egerishave behandler personoplysninger og har derfor vedtaget en privatlivspolitik. Den sikrer, at du/I er bekendt med:

 • hvad vi registrerer
 • hvad vi bruger informationerne til
 • hvordan data opbevares

Gennemgående for databehandling er, at der kun behandles almindelige personoplysninger der er relevant for Grundejerlaugets formål og ud fra berettigede interesser.

 

Grundejerlaugets dataansvarlig:

 

 • CVR nummer 33669313, Kasser Carsten Hougaard i nummer 56
 • Medlemskartotek: Kasser Carsten Hougaard i nummer 56 og udenden for bestyrelsen weebsite redaktør Keld Lavesen i nummer 18

 

Behandling af personoplysninger:

 

Lauget fører et medlemskartotek. Medlemskartoteket indeholder almindelige personoplysninger, svarende til hvad man kan slå op på internettet: Navn, adresse, telefonnummer, matrikelnummer. Derudover de e-mailadresser, vi har fået oplyst af de enkelte beboere.

 

Formål med opbevaring og anvendelse af personoplysninger:

 

 • Fremsendelse af information fra Grundejerlauget. Kontingentindbetaling, indkaldelse til generalforsamling, restancer m.m.
 • Behandling, der måtte følge af lovkrav.
 • I nødvendigt omfang til brug for medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening.
 • Af praktiske og administrative hensyn, herunder regnskabsloven, opbevarer vi medlemsoplysninger i fem år efter fraflytning.
 • Anden anvendelse forudsætter dit konkrete samtykke.
 • Grundejerlauget videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

 

Dine rettigheder.

Rettigheder jævnfør Persondataforordningen er følgende:

 • Retten til indsigt i egne oplysninger.
 • Retten til at blive oplyst om behandling af data.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning (med mindre sletning forhindres af anden lovkrav.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindelig anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

Ønskes at gøre brug af ovenstående rettigheder rettes henvendelse til vores dataansvarlig.

Der kan klages over Grundejerlaugets brug og registrering af dine data. Ønskes der at klage skal denne sendes til datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken.

Grundejerlauget forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik, fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik, vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Ved væsentlige ændringer, vil der blive udsendt meddelelse herom.

 

Revisionshistorik.

Bilaget er vedtaget på Grundejerlauget Egerishaves bestyrelsesmøde den 2. april 2024

Del siden