Snerydning.

Uden for egen grund har man jf. hegnsloven og vores vedtægter pligt til, at foretage snerydning og grusning. Til grusning er der placeret en balje med sand på hver p-plads. Såfremt sandet slipper op kontakter man en fra bestyrelsen og baljen vil blive genfyldt.

Parkeringspladserne og tilkørselsveje vil kun når det skønnes påkrævet blive foranstaltet rydet.

Hvis I har en bagside så husk også denne.

Hvis I har en bagside så husk også denne.

Del siden